Nyeste kundgjorte forskrifter på Lovtidende B


Her listes de senest kundgjorte forskrifter fra Lovtidende B. Tryk på pdf-ikonet for at se forskriften. Vælger du at klikke på retsinformation-ikonet, vises forskriften på retsinformation.dk med referencer mv. Dette gælder dog ikke finanslove og tillægsbevillingslove (Lovtidende B), idet disse ikke publiceres på retsinformation.dk.

Ønsker du at læse Finansloven, kan du finde denne på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside


Kundgjort den 15. marts 2019 kl. 00:01
LTB nr 1 af 14/03/2019
Lov om tillægsbevillig for finansåret 2018
Finansministeriet